SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Khách hàng tiêu biểu
Đối tác

MODEL: NN-B

LƯU LƯỢNG: 7000~15000m3/h

CÔNG SUẤT: 0.25~0.75Kw

ĐIỆN ÁP: 220/380V

CHUYỂN ĐỘNG: Trực tiếp

VẬT LIỆU: Sắt

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: SHT

LƯU LƯỢNG: 1492~4013m3/h

CỘT ÁP: 134~380Pa

CÔNG SUẤT: 0.25~0.90Kw

ĐIỆN ÁP: 220/380V

CHUYỂN ĐỘNG: Trực tiếp

VẬT LIỆU: Sắt

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: BJT

LƯU LƯỢNG: 1500~35000m3/h

CỘT ÁP: 290~1760Pa

CÔNG SUẤT: 1.1~30Kw

ĐIỆN ÁP: 220/380V

CHUYỂN ĐỘNG: Trực tiếp

VẬT LIỆU: Nhựa

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: CF

LƯU LƯỢNG: 830~6500m3/h

CỘT ÁP: 210~1542Pa

CÔNG SUẤT: 0.37~3Kw

ĐIỆN ÁP: 220/380V

CHUYỂN ĐỘNG: Gián tiếp

VẬT LIỆU: Sắt

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: NS

LƯU LƯỢNG: 11500~18000 m3/h

ĐIỆN ÁP: 220v/380v

VẬT LIỆU: Sắt

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: NB

LƯU LƯỢNG: 11500~18000 m3/h

ĐIỆN ÁP: 220v/380v

VẬT LIỆU: Sắt

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: NN-157

LƯU LƯỢNG: 35000 m3/h

CÔNG SUẤT: 250 ~ 380 w

ĐIỆN ÁP: 220V/380V

VẬT LIỆU: Nhựa

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: YXF

LƯU LƯỢNG: 300~1600m³/h

CỘT ÁP: 300~700 Pa

CÔNG SUẤT: 60~150 w

ĐIỆN ÁP: 220/380V

VẬT LIỆU: Sắt

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN